21. díl:

Povinná výbava vozidla platná od 1. 10. 2018

Česká republika se do konce září 2018 řadila ke státům, kde byl obsah tzv. povinné výbavy osobních automobilů zbytečně rozsáhlý. Po dlouhou dobu nebyla brána v potaz skutečnost, že například výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla již není jednoduchou záležitostí, a že je tedy třeba ponechat ji na specializovaném servisu. Podobně tomu bylo i s povinností vozit náhradní kolo a příslušenství nezbytné k provedení jeho výměny. Příliš obsáhlý byl také předepsaný obsah autolékárničky. V řadě států EU není povinnost vozit s sebou autolékárničku stanovena, a to včetně států s dlouhodobě příznivými statistikami závažné dopravní nehodovosti. Smutnou skutečností však dlouhodobě zůstává, že řada řidičů není schopna poskytnout nezbytnou první pomoc. V takových případech ani špičkově vybavená autolékárnička není nic platná.

Celý popis videa