25. díl:

Jedeme po opravované dálnici

Opravy či rekonstrukce dálnic jsou u nás dlouhodobou realitou. A nejen u nás. S opravami dálniční sítě se naši motoristé setkávají i při cestách do zahraničí. Opravy probíhají v období klimaticky příhodném pro tyto práce, tedy od začátku jara do nástupu prvních mrazíků. Tedy žel právě v době, kdy je provoz na dálnicích nejintenzivnější. Dálnice mají omezenou životnost, proto se opravovat musejí. V místech oprav, i několik kilometrů před nimi, bude často doprava váznout. Nejen firmy provádějící opravy, ale i motoristé mohou udělat hodně pro to, aby dopravní komplikace byly co nejmenší. K tomu je třeba dodržovat několik základních požadavků.

Celý popis videa