27. díl:

Nebezpečná únava

Únava vede ke snížení pozornosti a prodlužuje reakční dobu. Také zhoršuje paměť a úroveň zpracovávání informací, má negativní vliv na optimální provádění příslušných úkonů. Obecně pak klesá ochota vykonávat potřebné úkony, komunikace řidiče s okolím se zhoršuje. Vliv únavy je srovnatelný s působením alkoholu ve výši až jednoho promile v krvi. To s sebou nese mj. až sedminásobně vyšší pravděpodobnost účasti řidiče na zaviněné dopravní nehodě. Nepřekvapí, že se únava významně podepisuje na statistikách dopravní nehodovosti. Má na svědomí až 10 % všech dopravních nehod, na dálnicích je to až 20 %. U profesionálních řidičů je až 20 % nehod přičítáno právě jejich únavě.

Celý popis videa