17. díl:

Specifika seniorů v silničním provozu

Senioři (osoby ve věku nad 64 let) jsou v populaci Evropské unie zastoupeni z 18 %. Nicméně v důsledku dlouhodobě nízké porodnosti, stárnutí populačně silných ročníků a prodlužování průměrné délky dožití by měl podíl seniorů v populaci narůst do roku 2030 na 24 % a do roku 2050 pak na 28 %. S tím ovšem souvisí i očekávané zvýšení podílu seniorů na celkovém počtu obětí dopravních nehod. Zatímco aktuálně je zhruba pětinový, do roku 2050 by mohl vzrůst na celou třetinu. Problém se týká i České republiky. Ke konci roku 2015 byl podíl seniorů na celkové populaci 17,9 %, do roku 2020 naroste na 20,5 %, do roku 2030 na 23,9 % a do roku 2050 na 32,2 %. Podíl seniorů na celkovém počtu obětí nehod od vzniku samostatné České republiky do konce roku 2015 činil průměrně 18 %. Od roku 2009 byl vždy nad touto hranicí.

Pro zobrazení obsahu je nutné povolit cookies sociálních sítí.

Celý popis videa