33. díl:

Respektovat železniční přejezdy se vyplatí

Evropská agentura pro železnice (ERA) uvádí, že v téměř 98 % nehod na železničních přejezdech se jedná o pochybení na straně účastníků silničního provozu. Nejedná se však o neznalost příslušných předpisů, ale spíše o důsledek spěchu, nepozornosti či aktuálně zhoršené kondice řidiče. Oběti často mají své bydliště v blízkosti trati či příslušného železničního přejezdu. Podobně je tomu i v České republice. Nejvýraznější roli při vzniku těchto dopravních nehod hraje skutečnost, že se řidiči plně nevěnují řízení vozidla, což je i nejčetnější příčina dopravních nehod vůbec. Dalšími příčinami jsou nerespektování dopravního značení, výstražného zařízení a nepřiměřená rychlost. Je zřejmé, že nejvýraznějším faktorem ovlivňujícím dopravní nehodovost je samotné chování účastníků silničního provozu.

Pro zobrazení obsahu je nutné povolit cookies sociálních sítí.

Celý popis videa