12. díl:

Přechody pro chodce – chyby ze strany chodců

Dlouhodobě platí, že téměř čtvrtina všech usmrcených chodců umírá na přechodech pro chodce. Většina chodců zemře zaviněním řidičů, někteří však i svou vlastní vinou. V myslích široké veřejnosti totiž bez opodstatnění stále přetrvává mýtus o jakési absolutní přednosti chodců. Zákon o silničním provozu sice stanoví, že řidič nesmí omezit, či dokonce ohrozit chodce přecházejícího silnici po přechodu pro chodce nebo chodce, který zjevně hodlá po přechodu přejít. Na druhé straně však zákon chodcům jasně stanovuje povinnost nevstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodci by tak před vstupem na přechod měli zvážit vzdálenost a rychlost blížících se vozidel a na přechod vstupovat opravdu jen v okamžiku, kdy mají jistotu, že přijíždějící vozidla jsou schopna bezpečně zpomalit či zastavit. Tramvaj má ovšem před chodcem přednost vždy, a to i na přechodu.

Pro zobrazení obsahu je nutné povolit cookies sociálních sítí.

Celý popis videa