7. díl:

Kamera v autě – její umístění a zákonná omezení

Stále více motoristů umisťuje do kabiny svého automobilu kameru snímající dění v okolí. Záznam z kamery lze využít jak k doložení nebezpečného jednání ze strany jiného účastníka silničního provozu, tak i při případném projednávání vlastního dopravního přestupku s Policií ČR či ve správním řízení. Kamerový záznam může řidič využít i při řešení dopravní nehody s vlastní účastí. Veřejnost je zpravidla dobře informována o tom, jak kameru správně umístit. Daleko horší je to ovšem s informovaností, jak s pořízenými záznamy správně nakládat. Jedná se především o neznalost zásad daných zákonem o ochraně osobních údajů.

Pro zobrazení obsahu je nutné povolit cookies sociálních sítí.

Celý popis videa